nieuws

*

22 november 2013 — Stromen en verblijven

Stromen en verblijven — een open en openbaar gesprek

foto uit het betreffende boek

*

*

Stromen en verblijven

— een open en openbaar gesprek

Recent verscheen de publicatie ‘Stromen en verblijven. Naar een integrale ontwerpvisie op verkeer en openbare ruimte.’ Daarin wordt duidelijk dat twee belangrijke vakdisciplines, verkeerskunde en stedenbouw, nogal verschillende uitgangspunten hebben die vaak loodrecht op elkaar staan.
Een goede samenwerking tussen verkeerskundigen en stedenbouwkundigen is echter noodzakelijk voor een optimaal integraal ontwerp.

In een open en openbaar gesprek met vertegenwoordigers uit beide vakgebieden, samenstellers en auteurs van het boek en het publiek wordt op 22 november in ARCAM geprobeerd een stap dichter bij die betere samenwerking te komen.
Om de betrokkenen te verleiden hun posities te verlaten en te komen tot een integraal ontwerp is het onvermijdelijk de standpunten nogmaals te laten toelichten.
In een open en constructief gesprek onder leiding van moderator JaapJan Berg zal vervolgens geprobeerd worden enige vooruitgang en resultaten te boeken.
Tijdens het gesprek zullen vooroordelen, spraakverwarring en goede (en minder goede) voorbeelden van stadsstraten in onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Enschede Zwolle en Maastricht de revue passeren.

Met voormalig Rijksadviseur Infrastructuur Jan Brouwer, Ton Schaap (DRO, Amsterdam), Marleen Hovens (CROW), Marc Verheijen (Lector Infratecture) en Jeroen Mensink (redacteur van Stromen en verblijven). Het gesprek staat onder leiding van JaapJan Berg.

15:30 Inloop
 
16:00 Opening en welkomstwoord door ARCAM, Maaike Behm
 
16:10 Inleiding op ‘integraal ontwerpen voor stromen en verblijven’, Jeroen Mensink
 
16.20 De stand- en uitgangspunten van de verkeerskundigen, Marleen Hovens
 
16:30 De stand- en uitgangspunten van de stedenbouwkundigen, Ton Schaap
 
16:40 In samenwerking naar optimaal integraal ontwerp (debat o.l.v. JaapJan Berg)
Deelnemers: Jan Brouwer, Ton Schaap (DRO, Amsterdam), Marleen Hovens (CROW), Marc Verheijen (Lector Infratecture), Jeroen Mensink (redacteur van Stromen en verblijven) en het publiek.
 
17.15 Afronding en conclusies door JaapJan Berg
 
17:25 Slotwoord door Jan Brouwer
 
17:30 Afsluiting plus borrel
 
18:30 Einde

*

*

*

meer nieuws

*

Landschap als vestigingsvoorwaarde

Landschap als vestigingsvoorwaarde

Het afgelopen half jaar hebben we samen met de Vereniging Deltametropool gewerkt aan een onderzoek naar de waarde van het landschap voor het vestigingsklimaat in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De uitkomsten …

Column Vinex 2.0

Column Vinex 2.0

Een nieuwe column voor het tijdschrift Stedebouw & Architectuur over de aanstaande grote ruimtelijke opgave waar Nederland voor staat en de verrassende overkomsten met de opgave uit de tijd van de Vierde …

Lokhorst Bouw en Ontwikkeling naar een circulair kantoor

Lokhorst Bouw en Ontwikkeling naar een circulair kantoor

Voor de nieuwe locatie van Lokhorst Bouw en Ontwikkeling moest een bestaand kantoorgebouw naast de ingang van de Velsertunnel worden verbouwd om het geschikt te maken voor de groeiende organisatie van het …

*

meer nieuws…

*

*

*

*

*

*

*

© 2008 Jeroen Mensink — Design, CMS & Code Joris Landman