keywords

*

*

*

*

alle documenten (105)

*

Landschap als vestigingsvoorwaarde

Landschap als vestigingsvoorwaarde

Het afgelopen half jaar hebben we samen met de Vereniging Deltametropool gewerkt aan een onderzoek naar de waarde van het landschap voor het vestigingsklimaat in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De uitkomsten daarvan worden gedeeld in twee publicaties die verspreid worden via de Vereniging Deltametropool. Klik hiernaast op …

Circulair kantoor Lokhorst Bouw en Ontwikkeling

Circulair kantoor Lokhorst Bouw en Ontwikkeling

Lokhorst Bouw en Ontwikkeling groeide uit de jas en moest op zoek naar een groter kantoor. Pal naast de Velsertunnel werd een leegstaand kantoorgebouw betrokken. Voor een bescheiden budget werd het gebouw aangepast en geschikt gemaakt voor het Nieuwe Werken van Lokhorst en voorzien van een flexibel huisvestingsconcept. …

*

*

Column Vinex 2.0

Column Vinex 2.0

Een nieuwe column voor het tijdschrift Stedebouw & Architectuur over de aanstaande grote ruimtelijke opgave waar Nederland voor staat en de verrassende overkomsten met de opgave uit de tijd van de Vierde …

Lokhorst Bouw en Ontwikkeling naar een circulair kantoor

Lokhorst Bouw en Ontwikkeling naar een circulair kantoor

Voor de nieuwe locatie van Lokhorst Bouw en Ontwikkeling moest een bestaand kantoorgebouw naast de ingang van de Velsertunnel worden verbouwd om het geschikt te maken voor de groeiende organisatie van het …

Column Stedebouw & Architectuur

Column Stedebouw & Architectuur

Voor het tijdschrift Stedenbouw & Architectuur schreef Jeroen Mensink over het in een hand houden van ontwerp en uitvoering van gebouwen. Klik op de link voor de pdf of lees het tijdschrift …

*

JAM* en VEVAP bundelen krachten

JAM* en VEVAP bundelen krachten

JAM* architecten & VEVAP landschapsarchitectuur hebben de handen ineen geslagen en bundelen vanaf nu hun krachten voor ruimtelijke projecten op het gebied van zowel grote als kleine infrastructuur. …

Nieuwe Herengracht

Nieuwe Herengracht

Eind vorige eeuw verscheen aan de Nieuwe Herengracht in Amsterdam een bijzonder gebouw van de hand van architect Tjaarda Mees, op de plek waar zich voorheen de poort naar het binnenterrein bevond. …

Lucent terrein, Hilversum

Lucent terrein, Hilversum

Begin 2016 is het Stedenbouwkundig Plan voor het Lucentterrein in Hilversum afgerond. Met de transformatie van het Lucentterrein (in totaal 3,8 hectare) gaan de Alliantie en de gemeente Hilversum het bestaande kolossale …

*

Denzlingen

Denzlingen

Voor de Zuid-Duitse plaats Denzlingen hebben we op uitnodiging meegedaan aan de competitie voor het plan voor de uitbreiding voor de komende jaren. Ons voorstel is doorgedrongen tot de tweede ronde, maar …

Gastoptreden Straten van Amsterdam

Gastoptreden Straten van Amsterdam

Voor het TV-programma 'Straten van Amsterdam' van de Amsterdamse zender AT5 werd Jeroen Mensink uitgenodigd om zijn licht te laten schijnen op de James Bradleystraat op IJburg. De presentator Frank Awick zocht …

Blok 32, IJburg

Blok 32, IJburg

De ontwikkeling van IJburg heeft een aantal jaren stilgelegen, de woningmarkt lag op z'n gat. Nu de crisis voorbij is en de woningmarkt weer vlot aantrekt, worden de braakliggende kavels in sneltreinvaart …

*

Blok 55, IJburg

Blok 55, IJburg

IJburg pakt de draad weer op! Na enige hapering in de ontwikkeling van de wijk, wordt nu de laatste hand gelegd aan Haveneiland. Voor het nog braakliggende Blok 55 op IJburg, ook …

Go, gebiedsontwikkeling in beweging

Go, gebiedsontwikkeling in beweging

'Go, gebiedsontwikkeling in beweging' is een nieuw tijdschrift, gemaakt door de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft en de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling. Samen met Agnes Franzen is Jeroen Mensink redacteur en verantwoordelijk …

Stromen & Verblijven

Stromen & Verblijven

Een goed verkeersontwerp resulteert in een efficiënte en op een veilige doorstroming gerichte buitenruimte, terwijl een goede openbare ruimte prettig is om te verblijven. De twee vakdisciplines, verkeerskunde en stedenbouw, hebben verschillende …

*

Stromen en verblijven

Stromen en verblijven

Recent verscheen de publicatie ‘Stromen en verblijven. Naar een integrale ontwerpvisie op verkeer en openbare ruimte.’ Daarin wordt duidelijk dat twee belangrijke vakdisciplines, verkeerskunde en stedenbouw, nogal verschillende uitgangspunten hebben die vaak …

Prachtige en krachtige plekken

Prachtige en krachtige plekken

De publicatie ‘Prachtige en krachtige plekken’ gaat over het maken van succesvolle plekken in de stad, zoals gezien door Jos Sentel van ThirdPlace. In de publicatie vertelt Sentel uitgebreid over zijn visie …

Vernieuwingsplan Jacob Geelbuurt

Vernieuwingsplan Jacob Geelbuurt

De komende tien jaar wordt de Jacob Geelbuurt vernieuwd. De uitgangspunten hiervoor zijn vastgelegd in een flexibel vernieuwingsplan dat is opgesteld door de Alliantie, stadsdeel Nieuw-West en bewoners. Het plan bevat een …

*

Publiek domein

Publiek domein

Publiek domein is een eerste verkenning om grip te krijgen op het abstracte begrip publiek domein. Vijf pogingen zijn daartoe ondernomen die allemaal niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Deze omtrekkende …

Werkzame ontwikkelstrategieen

Werkzame ontwikkelstrategieen

Zojuist verschenen! Bulletin bij het jaarcongres Gebiedsontwikkeling 2013, Werkzame ontwikkelstrategieen. Download 'm hier of via de website www.gebiedsontwikkeling.nu! …

RijswijkBuiten

RijswijkBuiten

RijswijkBuiten dossier 2 is verschenen. Download 'm hier in z'n geheel! …

*

Slim vlottrekken

Slim vlottrekken

Het bulletin bij het gelijknamige praktijkcongres Slim Vlottrekken brengt de stand van zaken in gebiedsontwikkeling in Nederland kort en bondig in beeld met essays, interviews en een achttal projecten uit heel Nederland. …

Vernieuwing Jacob Geelbuurt

Vernieuwing Jacob Geelbuurt

De Jacob Geelbuurt ligt middenin de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam, direct naast station Lelylaan. De structuur van de wijk is in de jaren ’30 door Cornelis van Eesteren vastgelegd in het A.U.P. …

Bubble Belluno

Bubble Belluno

Belluno is een kleine stad in het noordoosten van Italië, vlakbij de grens met Oostenrijk, gelegen op een heuvel aan de oever van de rivier Piave. Het heeft een karakteristieke middeleeuwse stadsplattegrond, …

*

Dappere Maurits

Dappere Maurits

In de Dappere Maurits hebben vijf huishoudens allemaal een deel van het bestaande gebouw gekocht en hebben ze allemaal hun eigen woning mogen vormgeven. Ieder huis is uniek. Alles is maatwerk. Het …

Gebiedsontwikkeling Rijswijk-Zuid

Gebiedsontwikkeling Rijswijk-Zuid

Donderdag 17 november 2011 wordt aan de TU Delft de publicatie 'Gebiedsontwikkeling in een nieuwe realiteit, dossier Rijswijk-Zuid' gepresenteerd tijdens een middag bomvol lezingen en discussie. …

MaxDak

MaxDak

Een groot deel van de daken in Nederlandse steden is plat. De mogelijkheden die platte daken bieden, worden in Nederland en ook in Amsterdam nog nauwelijks benut.
Al deze daken kunnen groen …

*

ZIT- & andere oefeningen

ZIT- & andere oefeningen

‘ZIT- & andere oefeningen’ is het verjaardagscadeau van Jan Brouwer aan zijn vrienden en relaties ‘in verband met zijn 75e verjaardag’. Het zitten verwijst naar Brouwers recente focus op het ontwerpen …

Uitbreiding Hem Zaden van start

Uitbreiding Hem Zaden van start

De eerste paal voor de uitbreiding van het kantoor van bloemzaadhandel Hem Zaden is geslagen. De nieuwbouw is onderdeel van de uitbreiding van het gebouwcomplex aan de Hemmerbuurt in het Noordhollandse …

Web design index

Web design index

De website van JAM* architecten, ontworpen door Joris Landman, is opgenomen in de publicatie Web Design Index (The Pepin Press). Deze jaarlijkse uitgave geeft de stand van zaken weer in het ontwerp …

*

Kennisbijeenkomst collectief particulier opdrachtgeverschap

Kennisbijeenkomst collectief particulier opdrachtgeverschap

In 2006 kochten vijf huishoudens een deel van een bestaand gebouw in de Amsterdamse Dapperbuurt van woningcorporatie de Key. In een uniek experiment met collectief particulier opdrachtgeverschap heeft JAM* voor alle nieuwe …

Placemakers

Placemakers

Placemakers is de titel van het onderzoek naar co-creatie met jongeren bij gebiedsontwikkeling. Het onderzoek is verricht in het kader van 'Nederland wordt anders' van het atelier Rijksbouwmeester en het onderwerp van …

JAM* architecten op verkoopmanifestatie Homeruskwartier – Centrum

JAM* architecten op verkoopmanifestatie Homeruskwartier – Centrum

Op zaterdag 27 februari vindt de aftrap plaats van de verkoop van het Homeruskwartier - Centrum in het stadhuis van Almere. Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie verstrekt over collectief particulier opdrachtgeverschap in …

*

Duitse blik op hedendaagse Nederlandse architectuur

Duitse blik op hedendaagse Nederlandse architectuur

Op 25 februari aanstaande presenteren Leonhard Schenk en Rob van Gool hun nieuwe boek “Neuer Wohnungsbau in den Niederlanden” in het Duitse Architectuurmuseum in Frankfurt. …

Onderzoekslab Atelier Rijksbouwmeester

Onderzoekslab Atelier Rijksbouwmeester

Het Atelier Rijksbouwmeester van Liesbeth van der Pol heeft 6 onderzoekslabs ingesteld die zich 3 maanden lang gaan verdiepen in actuele vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening. Deze labs zijn in …

Genieloods Vijfhuizen

Genieloods Vijfhuizen

De stichting Kunstfort bij Vijfhuizen vraagt om een transformatie van de ruim 100 jaar oude militaire genieloods tot een aantrekkelijke en prikkelende plek voor het maken en tonen van hedendaagse beeldende kunst.
De …

*

Villa Vollebregt

Villa Vollebregt

Het woonhuis voor Ellen en Erik Vollebregt aan de Lisdoddelaan in de nieuwe Amsterdamse vinexwijk IJburg is onderdeel van het Kleine Rieteiland, waar particuliere opdrachtgevers hun individuele woning konden realiseren. In het …

Start bouw Dappere Maurits

Start bouw Dappere Maurits

Vrijdag 25 september is de eerste paal geslagen voor de nieuwe fundering van het project ‘Dappere Maurits’, het project in ‘collectief particulier opdrachtgeverschap’ op de Mauritskade in Amsterdam. Het stadsherstelproject is drie …

Spoorzone Nijmegen

Spoorzone Nijmegen

Op verzoek van het Ministerie VROM hebben we een schets gemaakt voor de mogelijke ontwikkeling van de westzijde van de Spoorzone in Nijmegen. Aan deze ontwikkeling wordt samengewerkt door het Ministerie VROM, …

*

Ambitiedocument A20

Ambitiedocument A20

Het Ambitiedocument voor het nieuwe knooppunt voor de afslag Moordrecht en de aansluiting op de toekomstige Moordrechtboog volgt op de Quick Scan A20, Terbregseplein - Gouwe Aquaduct. …

Studio-appartement Prinseneiland

Studio-appartement Prinseneiland

In een oud pakhuis op het Prinseneiland in Amsterdam is een nieuwe woon-, werk- en tentoonstellingsruimte gerealiseerd, ruimtelijk georganiseerd rondom een glazen badkamer. De oude woning is tot en met de bedrading …

Europa en de architecten

Europa en de architecten

'Europa en de Architecten' is het advies van Jan Brouwer, opgesteld in opdracht van de Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol, over de strubbelingen rondom het proces van Europees aanbesteden. De publicatie kwam …

*

Gouden Medaille Vinex Atlas

Gouden Medaille Vinex Atlas

De Vinex Atlas is opgenomen in de selectie van bestverzorgde boeken van 2008. Deze selectie is ingezonden voor de internationale jurering in Leipzig, waar meer dan 700 boeken uit 36 landen worden …

Vinex Atlas

Vinex Atlas

De Vinex Atlas is een compleet, documenterend overzicht van de bouwproductie volgens het programma van de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra. Alle Vinexwijken zijn hiertoe geïnventariseerd. Circa 50 wijken worden …

Ambitiedocument Rijksweg N9

Ambitiedocument Rijksweg N9

Twee wegomleggingen in de N9 zijn de afgelopen jaren gerealiseerd in de kop van Noord-Holland in opdracht van Rijkswaterstaat, waarmee zowel Schoorldam als De Stolpen werd bevrijd van het doorgaande verkeer. Na …

*

Hergebruik Rijkskantoorgebouw Presikhaaf

Hergebruik Rijkskantoorgebouw Presikhaaf

De voormalige Rijkskantoren in de Arnhemse wijk Presikhaaf zijn momenteel nog in gebruik bij Rijkswaterstaat. Zodra Rijkswaterstaat verhuisd is naar een nieuw onderkomen, zal het gebouw drastisch worden gerenoveerd. Om te voldoen …

Uitbreiding Hollandse Brug

Uitbreiding Hollandse Brug

De prijsvraaginzending voor de Hollandse Brug, onder het motto Epifyt ingezonden, is een voorstel voor de gevraagde verdubbeling van de bestaande brug aan het begin van de A6. De brug vormt de …

Verkavelingsstudie Naarden

Verkavelingsstudie Naarden

Verkavelingsstudie voor een locatie in Naarden. …

*

Quick Scan Rijksweg A20

Quick Scan Rijksweg A20

De Quick Scan A20, Terbregseplein - Gouwe Aquaduct, is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat met het oog op de nieuwe aansluiting bij Moordrecht en de voorbereiding van de Moordrechtboog.
De Quick Scan is …

Studio Kees Hummel

Studio Kees Hummel

Voor Kees Hummel, onze vaste fotograaf, hebben we de invulling van het casco op de eerste verdieping van het staalskelet in de voormalige NDSM-werf in Amsterdam Noord ontworpen. …

Massastudie Bergschenhoek

Massastudie Bergschenhoek

Studie naar de mogelijkheden voor de combinatie van winkels en woningen in het centrum van Bergschenhoek. Voor de locatie zijn verschillende oplossingen voorgesteld. …

*

Verhuisbericht

Verhuisbericht

Vanaf 1 oktober 2008 hebben we een nieuw adres en werken we in een nieuw bedrijfsverzamelgebouw vol creatieve bedrijven aan de Panamalaan in Amsterdam. Op de rand van het centrum, Zeeburg en …

Presentatie Vinex Atlas

Presentatie Vinex Atlas

Op donderdag 18 december a.s. begint om 20:00 de officiële presentatie van de Vinex Atlas in het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) in Rotterdam. De auteurs van de Vinex Atlas, Jelte Boeijenga en Jeroen …

Steden vol ruimte

Steden vol ruimte

Wereldwijd gaan steden steeds minder efficiënt om met de beschikbare ruimte. Daarnaast neemt het persoonlijk grondgebruik drastisch toe; in Nederland bijvoorbeeld is het in de afgelopen eeuw twaalf keer zo groot geworden. …

*

Windjammerdijk, IJburg, Amsterdam

Windjammerdijk, IJburg, Amsterdam

Op maat gemaakt interieur voor een tussenwoning op de dijk aan de rand van Vinexwijk IJburg, met uitzicht over het IJmeer en - in de verte - het pittoreske Durgerdam. Het hoogteverschil …

Nieuwe website

Nieuwe website

Twee jaar plannen, twee maanden voorbereiden, een maand bouwen en twee maanden vullen. Maar het resultaat mag er zijn! De nieuwe website met (bijna) al het werk van JAM* architecten is nu …

Bergweg Bloemendaal

Bergweg Bloemendaal

Verstopt tussen de bossen en de duinen, vlakbij de ruïne van Brederode, ligt een oud sanatorium dat zo’n 15 jaar geleden is veranderd in 4 woningen. De opdracht was om het statige, …

*

Preview Vinex Atlas in Museum Hilversum

Preview Vinex Atlas in Museum Hilversum

De allereerste beelden die Kees Hummel speciaal voor de Vinex Atlas heeft gefotografeerd zijn getoond bij de tentoonstelling 'Routine, de wereld van de forens', die op 2 februari is geopend in Museum …

Dappere Maurits tentoongesteld

Dappere Maurits tentoongesteld

In het Muiderpoorttheater in de Dapperbuurt is een overzicht tentoongesteld van het resultaat van 5 jaar werken aan de Dapperbuurt door het stadsdeel Oost-Watergraafsmeer en de woningcorporaties De Key en Ymere. Een …

Quick Scan Rijksweg N9

Quick Scan Rijksweg N9

De Quick Scan van de Rijksweg N9 is een ruimtelijke analyse van de weg in het Noord-Hollandse landschap, uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat. De Quick Scan diende als basis voor de formulering …

*

Dubbelhuis Loosdrecht

Dubbelhuis Loosdrecht

Op een schiereiland in Oud-Loosdrecht, gelegen in de Vuntus,ligt aan het uiteinde van een rij woningen een kavel waarop voorheen een sauna stond. Deze sauna is inmiddels gesloopt en op die lege …

Arjen Zaal versterkt JAM*

Arjen Zaal versterkt JAM*

Na al betrokken te zijn geweest bij een aantal projecten, is Arjen Zaal per 01 november 2007 officieel onderdeel van het vaste JAM* team. …

Mobiele kunstopslag

Mobiele kunstopslag

In de galerie van Gabriel Rolt aan de Elandsgracht is een beperkte bergruimte beschikbaar voor de opslag van kunstwerken (veelal foto’s en schilderijen). Om de kunst en het verpakkingsmateriaal efficiënt en makkelijk …

*

Imizamo Yethu Township Museum

Imizamo Yethu Township Museum

Aan de zuidkant van de Tafelberg in de metropoolregio Kaapstad ligt het plaatsje Hout Bay. Aan de oostkant van de vallei ligt een groot township, genaamd Imizamo Yethu. De gids Afrika Moni …

Spoorzone Tilburg, Noordlaan

Spoorzone Tilburg, Noordlaan

Deze studie onderzoekt de mogelijkheden voor een nieuw gebouw met woningen, kantoren, winkelruimten, horeca en een parkeergarage aan de toekomstige Noordlaan op de hoek met het NS plein. Gelegen tegenover de oude …

Boomhut Kaapstad gereed!

Boomhut Kaapstad gereed!

Sam Pellissier heeft deze boomhut gebouwd. Als hulp hebben we een paar schetsen gemaakt. …

*

Al Manakh, Global Agenda

Al Manakh, Global Agenda

"The world is running out of places where it can start over." Rem KoolhaasAl Manakh offers a detailed analysis of the history, culture and architecture of The Gulf region including Kuwait, Bahrain, …

Appartementen Piet Heinplein

Appartementen Piet Heinplein

Een bestaand gebouw is grondig verbouwd en verdeeld in drie zelfstandige appartementen. …

Villa Vollebregt van start

Villa Vollebregt van start

25 september 2005 is de eerste paal geslagen voor de villa op ‘kavel 125’ op het Kleine Rieteiland in de nieuwe Amsterdamse wijk IJburg. De villa wordt in particulier opdrachtgeverschap gebouwd voor …

*

Machinekamer Snelweg

Machinekamer Snelweg

Nederland wordt steeds mobieler. De actieradius van de Nederlander neemt nog immer toe. Deze toenemende mobiliteit doet nieuwe vraagstukken ontstaan, bijvoorbeeld aangaande de wijze waarop wij onze infrastructuur ruimtelijk moeten inpassen. Maar …

Design & Construct

Design & Construct

De publicatie 'Design & Construct, kans of keurslijf' van de Rijksadviseur Infrastructuur van het Atelier Rijksbouwmeester is een onderzoek naar het functioneren van Design & Construct aanbestedingen op het gebied van infrastructuur, …

Kerkstraat Amsterdam

Kerkstraat Amsterdam

Deze voormalige kosterswoning in het centrum van Amsterdam wordt door middel van een groot daklicht en een opengebroken bovenverdieping rijkelijk voorzien van daglicht. Het licht stroomt tot diep in het huis binnen. …

*

Monografie Zwarts & Jansma Architecten

Monografie Zwarts & Jansma Architecten

De samenwerking vanaf 1990 tussen Moshé Zwarts en Rein Jansma is voortgekomen uit een bovenmatige mathematische interesse, een fascinatie voor techniek, en plezier in ontwerpen. Gezien de omvang van hun oeuvre is …

Cities in Transition

Cities in Transition

Cities in Transition deals with the effects of globalization and internationalization in relation to urbanism and critical assessment in contemporary theory. The book brings together internationally known authors from many countries including …

Lindengracht Amsterdam

Lindengracht Amsterdam

Middenin de Jordaan in Amsterdam zijn de onderste twee lagen van dit monument uit 1748 getransformeerd tot een woonhuis en is het oude gebouw voorzien van een nieuwe fundering. Alle ruimten staan …

*

contactgegevens

contactgegevens

Panamalaan 6-A
1019 AZ Amsterdam …

Jeroen Mensink

Jeroen Mensink

Architect bij JAM* architecten sinds 1999 …

Arjen Zaal

Architect bij JAM* architecten van 2007 tot 2012. …

*

Katusha Sol

Katusha Sol werkt sinds 2010 parttime bij JAM* architecten. …

Mara Pellizzari

Mara Pellizzari werkt sinds april 2011 bij JAM* …

Veronika Kovacsova

Veronika Kovacsova werkte vanaf september 2010 tot april 2011 voor JAM* architecten. …

*

Wouter Keizer

Wouter Keizer werkte vanaf 2008 tot de zomer van 2009 parttime bij JAM* architecten. …

Leonhard Schenk

Leonhard Schenk

Leonhard Schenk (Architekt BDA, Stadtplaner SRL/DASL) is sinds 2003 professor ‘Städtebau und Entwerfen‘ aan de Hochschule Konstanz in Duitsland en auteur van diverse publicaties over Nederlandse woningbouw en stedenbouw. Daarnaast leidt hij …

Jan Brouwer

Jan Brouwer

Jan Brouwer is architect en emeritus hoogleraar Bouwtechnologie aan de TU Delft. Van 2004 tot 2008 was hij de eerste Rijksadviseur Infrastructuur. Ook was hij (o.a.) voorzitter van de BNA, lid van …

*

Merosch

Merosch is een adviesbureau voor duurzaamheid. Voor specialistische kennis over duurzaamheid en energie voor onze projecten, werken wij graag met Merosch samen. …

Enchilada

Enchilada is een bureau voor strategie, concept en ontwerp. En met die invalshoek zitten wij natuurlijk heel erg met ze op dezelfde lijn. Wij vanuit ruimte, zij vanuit visuele communicatie. Samen hebben …

Kees Hummel

Kees Hummel fotografeert heel veel van ons werk. Zoals de projecten Lindengracht, Kerkstraat, IJburg en de Vinex Atlas. Kijk op keeshummel.com …

*

Joris Landman

Joris heeft onze CMS-driven website ontworpen en gerealiseerd in DHTML en PHP. Kijk op zijn website jorislandman.com. …

Jeroen Tamsma

Jeroen Tamsma biedt projectmanagementexpertise voor ontwerpers, adviseurs, bouwers en opdrachtgevers. Kijk op zijn website een12 projectadvies …

Osiris Hertman

Osiris Hertman is een veelzijdige ontwerper, van producten en sieraden tot interieurs, waar we graag mee samenwerken. Kijk op zijn website Studio Osiris Hertman …

*

Bob Mantel

Bob Mantel heeft tussen 2005 en 2007 met enige regelmaat gewerkt voor JAM* …

NEILMARIE

Neil Franks en Marie Du Plessis zijn bevriende ontwerpers uit Kaapstad. Hun werkterrein bestaat uit zowel architectuur als interieuropgaven. Kijk op hun website neilmarie.com voor meer informatie over Neil en Marie en …

Indigo Architects

Architecten in Kaapstad, gevestigd aan de Buitengracht Street. Gideon en Nemone boden Jeroen een 'architect-in-residence' plek tijdens zijn verblijven in Zuid-Afrika. Kijk op indigoarchitects.co.za …

*

Guy Bourdin

Guy Bourdin

De Franse fotograaf Guy Bourdin (1928-1991) zocht nadrukkelijk de grens op tussen mode- en reclamefotografie aan de ene kant en beeldende kunst aan de andere kant. Veelal in opdracht van modebladen, …

De Regie bv

De Regie was als adviseur betrokken bij de Dappere Maurits. …

Edith Kuyvenhoven

Edith Kuyvenhoven heeft onze huisstijl gemaakt en doet regelmatig grafisch werk voor ons. Kijk op edith-made-it.nl …

*

Rob Aben

Rob Aben werkt samen met ons aan de allerkleinste schaal (patio's op IJburg) als de grootste schaal (analyse van de N9 in Noord-Holland). Kijk op robaben.com …

Lancia Beta HPE

Lancia Beta HPE

De HPE van Lancia is een sportauto, waarin je comfortabel met 4 personen kan zitten. Je kan de achterbank neerklappen en dan is het net een station wagon. Ook is er dan …

Rusty Gate Farm

Rusty Gate Farm

De Rusty Gate Farm is een voormalige appelbomenkwekerij hoog in de bergen nabij de Theewaterskloofdam, tussen Greyton and Villiersdorp, naast het Riviersonderend Mountain Reserve. Op de stoep (veranda) van deze voormalige 'workers …

*

Kaart van Nolli

Kaart van Nolli

De kaart van Rome door Giambattista Nolli laat de publieke ruimte zien, zowel binnen als buiten. Kerken en Palazzi zijn even toegankelijk als straten pleinen en stegen. Op de kaart zijn de …

Toyota 2000GT

Toyota 2000GT

Auto’s met klaplampen zijn altijd speciaal omdat ze twee verschillende karakters hebben. De Toyota 2000GT lijkt nog meer karakters te hebben. Overal lijken zich “geheime” klepjes en luikjes te bevinden. Het is …

Campari reclame

Campari reclame

Een geënsceneerde foto wordt letterlijk en figuurlijk de inhoud van een fles. …

*

Otto e mezzo

Otto e mezzo

Prachtige film over het creatieve maakproces. Hoe kom je tot iets en waarom lukt dat soms niet. Schitterend in beeld gebracht, geheel in zwart-wit, met humor en vooral heel veel stijl. …

disclaimer

De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten of claims worden ontleend aan de gegevens. JAM* architecten – Jeroen Mensink (JAM*) kan niet aansprakelijk worden …

privacy statement

JAM* architecten – Jeroen Mensink (JAM*) respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website. Via deze website worden in beperkte mate persoonlijke gegevens verwerkt. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en worden niet …

*

copyright notice

Binnenkort beschikbaar in het Nederlands. …

*

*

*

*

*

*

*

*

© 2008 Jeroen Mensink — Design, CMS & Code Joris Landman