keywords

*

*

*

*

infrastructuur (7)

*

Ambitiedocument A20

Ambitiedocument A20

Het Ambitiedocument voor het nieuwe knooppunt voor de afslag Moordrecht en de aansluiting op de toekomstige Moordrechtboog volgt op de Quick Scan A20, Terbregseplein - Gouwe Aquaduct. …

Ambitiedocument Rijksweg N9

Ambitiedocument Rijksweg N9

Twee wegomleggingen in de N9 zijn de afgelopen jaren gerealiseerd in de kop van Noord-Holland in opdracht van Rijkswaterstaat, waarmee zowel Schoorldam als De Stolpen werd bevrijd van het doorgaande verkeer. Na oplevering en ingebruikname kunnen we stellen dat het een geslaagd project is geworden, waarbij zowel het …

*

*

Uitbreiding Hollandse Brug

Uitbreiding Hollandse Brug

De prijsvraaginzending voor de Hollandse Brug, onder het motto Epifyt ingezonden, is een voorstel voor de gevraagde verdubbeling van de bestaande brug aan het begin van de A6. De brug vormt de …

Quick Scan Rijksweg A20

Quick Scan Rijksweg A20

De Quick Scan A20, Terbregseplein - Gouwe Aquaduct, is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat met het oog op de nieuwe aansluiting bij Moordrecht en de voorbereiding van de Moordrechtboog.
De Quick Scan is …

Quick Scan Rijksweg N9

Quick Scan Rijksweg N9

De Quick Scan van de Rijksweg N9 is een ruimtelijke analyse van de weg in het Noord-Hollandse landschap, uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat. De Quick Scan diende als basis voor de formulering …

*

Machinekamer Snelweg

Machinekamer Snelweg

Nederland wordt steeds mobieler. De actieradius van de Nederlander neemt nog immer toe. Deze toenemende mobiliteit doet nieuwe vraagstukken ontstaan, bijvoorbeeld aangaande de wijze waarop wij onze infrastructuur ruimtelijk moeten inpassen. Maar …

Design & Construct

Design & Construct

De publicatie 'Design & Construct, kans of keurslijf' van de Rijksadviseur Infrastructuur van het Atelier Rijksbouwmeester is een onderzoek naar het functioneren van Design & Construct aanbestedingen op het gebied van infrastructuur, …

*

*

*

*

*

*

*

*

© 2008 Jeroen Mensink — Design, CMS & Code Joris Landman